Nemokamas pristatymas nuo 129 €
Nemokamas pristatymas nuo 129 €
Grąžinimas iki 30 dienų
Grąžinimas iki 30 dienų
Virš 17.000 prekių
Virš 17.000 prekių

Dovanų čekių taisyklės

Galioja nuo 2022-04-22

I. Sąvokos

1. Pardavėjas – įmonė „Strefa Tenisa Sp. z o.o. S.K.“, kurios būstinė įsikūrusi al. Bohaterów Września 12, 02-389 Varšuva, registruota Nacionalinio teismų registro Įmonių registre numeriu KRS 0000545256, įmonės registracijos dokumentai saugomi Nacionalinio teismų registro Varšuvos m. rajoninio teismo XII Ekonominiame skyriuje,  PVM mokėtojo kodas 7010469498, įmonės kodas 360859723.

2. Internetinė parduotuvė – www.tennis-zone.lt internetinė parduotuvė, siūlanti platų sporto prekių asortimentą. Internetinės parduotuvės savininkas yra Pardavėjas.

3. Dovanų čekis –Pardavėjo spausdinamasir išduodamas Klientui atskiroje kortelėjenuolaidos kodas, kuris jo Turėtojui suteikia teisę apsipirkti www.tennis-zone.lt internetinėje parduotuvėje. Pardavėjas kiekvienam Dovanų čekiui suteikia išskirtinį identifikacinį numerį.

4. Pirkėjas – asmuo, įsigijęs Dovanų čekį ir padengęs jo vertę; taip pat asmuo, kuriam Pardavėjas perdavė numatytos vertės Dovanų čekį Pardavėjo organizuojamų reklamos ir rinkodaros kampanijų metu.

5. Turėtojas – asmuo, naudojantis Dovanų čekį www.tennis-zone.lt internetinėje parduotuvėje apsipirkimo metu.

6. Prekės – internetinėje parduotuvėje www.tennis-zone.lt parduodama apranga, avalynė, sporto įranga, aksesuarai ir paslaugos. Šiai kategorijai neprisikarimi Dovanų čekiai ir dovanų kuponai.

 

II. Bendrosios sąlygos

1. ŠiosTaisyklės numato Dovanų čekių bendrąsias naudojimo sąlygas.

2. Taisyklės galioja Prekėms, įsigytoms www.tennis-zone.lt  internetinėje parduotuvėje. Joje įsigytų prekių grąžinimo taisyklės reglamentuoja Internetinės parduotuvės taisyklės ir atitinkamos teisės aktų nuostatos.

3. Mainais už Pirkėjo sumokėtas lėšas, kurių suma atitinka Dovanų čekio nominalią vertę, Pardavėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui Dovanų čekį ir priimti jį realizuoti internetinėje parduotuvėje www.tennis-zone.lt. Dovanų čekis Pirkėjui perduodamas tik Pardavėjo siūlomais siuntimo kanalais. Dovanų čekis nekeičiamas į kitą Dovanų čekį. Dovanų čekis negali būti parduodamas žemesne kaina negu jo nominali vertė, todėl Dovanų čekiui negalioja jokios akcijos, nuolaidos, išpardavimai ar specialios kainos. Klientas už Dovanų čekį gali atsiskaityti mokėjimo ar debetine kortele arba kitais elektroniniais atsiskaitymo būdais.   

4. Prekės įsigytos naudojant Dovanų čekį grąžinamos pagal bendrąsias parduotuvės Taisykles.

5. Pinigai už Prekes, įsigytas naudojant Dovanų čekį, grąžinami į Kliento nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Prekių grąžinimo dienos.

6. Pirkėjasgali pasirinkti įsigyjamo Dovanų čekio nominalią vertę eurais.

7. Dovanų čekiu galima pasinaudoti tik www.tennis-zone.lt internetinėje parduotuvėje.

8. Dovanų čekis nekeičiamas į pinigus ir negrąžinamas Pardavėjui. Ši nuostata galioja taip pat pasibaigus Dovanų čekio galiojimui.

9. Dovanų čekio galiojimas negali būti sustabdytas ar užblokuotas.

10. Kadangi Dovanų čekiai yra pareikštiniai, jų realizavimas traktuojamas kaip galiojantis sandoris, net jeigu Dovanų čekio Turėtojas perėmė jį neteisėtai.

11. Pardavėjas neatsako už Dovanų čekio praradimą, sugadinimą ar sunaikinimą, taip pat už jo neteisėtą trečiųjų asmenų panaudojimą.

 

III. Naudojimosi Dovanų čekiu taisyklės

1. Internetinėje parduotuvėje www.tennis-zone.lt galima atsiskaityti tik galiojančiu Dovanų čekiu.

2. Turėtojas naudojasi Dovanų čekio suteiktomis teisėmis, atsiskaitydamas už Prekes Dovanų čekiu.

3. Internetinėje parduotuvėje pateiktam užsakymui realizuoti, galima panaudoti tik vieną Dovanų čekį.

4.  Jeigu įsigyjamų Prekių vertė yra didesnė nei Dovanų čekio vertė, Turėtojas įsipareigoja kainos skirtumą padengti mokėjimo ar kreditine kortele arba pavedimu.

5. Dovanų čekis gali būti panaudotas vieną kartą. Jam priskirtų lėšų kelis kartus naudoti negalima.

6. Pardavėjas turi teisę atsisakyti realizuoti Dovanų čekį tokiais atvejais:

  1. pasibaigus Dovanų čekio galiojimo terminui;
  1. sugadinus Dovanų čekį taip, kad neįmanoma įskaityti ir įrašyti į sistemą Dovanų čekio duomenų;
  1. sutrikus techninėms galimybės realizuoti Dovanų čekį (ypač kai nutrūksta ryšys su Pardavėjo informacine sistema), tačiau Pardavėjas įsipareigoja realizuoti Dovanų čekį, vos pašalinęs šiame punkte įvardintus trikdžius.

 

IV. Dovanų čekio rūšis, aktyvavimas ir papildymas

1. Dovanų čekiai yra tik pareikštiniai.

2. Dovanų čekis aktyvuojamas Pirkėjui įsigijus jį iš Pardavėjo ir atsiskaičius už jį.

3. Dovanų čekis galioja ir yra aktyvus 12 (dvylika) mėnesių nuo jo išdavimo datos.

 

V. Atsiskaitymai už Dovanų čekio įsigijimą ir skundų teikimas

1. Pirkėjui įsigijus Dovanų čekį, Pardavėjas išduoda nefiskalinį dokumentą, patvirtinantį Dovanų čekio pirkimo faktą ir jo nominalią vertę.

3. Pardavėjasnagrinėja nedelsdamasvisus skundus pateiktus dėl Dovanų čekio, tačiau ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Turėtojo raštiško skundo pateikimo dienos.

4. Skundai siunčiami elektroniniu paštu: [email protected].  

5. Skundaidėl įsigytų Prekių teikiami remiantis bendraisiais principais.

 

IV. Baigiamosios nuostatos

Taisyklės įsigalioja nuo 2022-04-22 dienos ir galioja iki jų atšaukimo.

Jūs pateikiate užsakymą ES registruotos įmonės vardu, todėl mūsų parduotuvėje kainos Jūsų užsakymui rodomos be PVM. Atlikę užsakymą, kartu su prekėmis gausite sąskaitą-faktūrą su priskaičiuotu 0% PVM.